Rola psychiatry w leczeniu z alkoholizmu

Leczenie z alkoholizmu nie jest niestety procesem łatwym. Zabiera dużo czasu, wysiłku, nierzadko pełne jest porażek i podejmowania trudu od nowa. Uczestniczą w nim wszyscy – uzależniony, jego rodzina, a także personel medyczny. Z tej ostatniej grupy najważniejszą osobą jest psychiatra, który koordynuje cały proces.

Czy konieczne jest skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika?

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika nie jest konieczne, jeśli uzależniony sam zgłosi się na leczenie. Niestety nie jest to zbyt częste i nieraz rodzina musi podjąć trudną decyzję, aby skierować uzależnionego na przymusowe leczenie. Wtedy podejrzany jest wzywany przez specjalną komisję, która może orzec, jaka jest sytuacja. Nie może jednak nakazać leczenia. Jeśli uzależniony nie stawia się na wezwania, można sprawę skierować do sądu, który po rozpoznaniu sprawy może nakazać leczenie przymusowe.

Leczenie z alkoholizmu

Najwygodniejsza sytuacja jest wtedy, gdy uzależniony zdaje sobie sprawę z własnego problemu i sam zgłosił się na leczenie. Wtedy ma ono większe szanse na powodzenie. Jednak nierzadko uzależniony musi zostać siłą, bądź przynajmniej po wielu namowach, doprowadzony na leczenie. Wtedy nie jest łatwo dotrzeć do takiej osoby, ponieważ najpierw mamy do czynienia z wyparciem i głębokim zaprzeczaniem. Należy najpierw uświadomić ogrom problemu, a dopiero wtedy można podjąć kroki, aby wyjść z alkoholizmu.

Psychiatra jako postać kluczowa

Główną osobą w procesie leczenia jest psychiatra, który zna mechanizmy uzależnienia i zdrowienia, i może skutecznie przeprowadzić chorego przez cały proces. W odpowiednim momencie zaaplikuje choremu farmakoterapię, aby zmniejszyć negatywne skutki odstawienia uzależniającej substancji. Kiedy już minie pierwszy etap, może zacząć z chorym pracę pozwalającą na uświadomienie sobie strat, które powoduje alkohol i podjęcie świadomego procesu odstawiania psychicznego.

Ośrodek zamknięty czy dzienny?

To zależy od stanu chorego i środowiska, w jakim przebywa. W stanach ciężkich najlepiej jest umieścić chorego w zamkniętym ośrodku z ciągłym dostępem do wykwalifikowanego personelu, w tym psychiatry, który pomoże uporać się w każdej chwili z pojawiającymi się problemami.

Dodaj komentarz