Statystyki alkoholowe

Alkohol to poważna choroba, która niszczy człowieka i jego otoczenie. Można wskazać kilka negatywnych statystyk związanych z alkoholem.

Ilu alkoholików?

Szacuje się, że w Polsce ponad 4% populacji w wieku powyżej 15 lat jest uzależniona od alkoholu. Polacy piją średnio 12,5 l czystego alkoholu rocznie. Na tle świata nie jest tak źle, ale dobrze też nie. Na 191 krajów jesteśmy na 21 miejscu. Na podium znajdują się Mołdawia, Białoruś, Litwa, a dalej Rosja, Czechy, Ukraina. Dopiero na 10. miejscu znajduje się kraj spoza Europy – Australia.

Alkoholicy w Polsce

Oczywiście ciężko określić dokładnie, ilu w Polsce jest alkoholików, ponieważ wielu z nich nie podejmuje leczenia. Szacuje się, że około 1 mln Polaków cierpi na chorobę alkoholową. Co roku notuje się ok. 120-130 tys. nowych zachorowań. Niestety tylko 15% korzysta z pomocy.

Kobiety czy mężczyźni?

Wśród osób uzależnionych korzystających z fachowej pomocy 85% to mężczyźni, a 15% kobiety. Jednak nie są to dane reprezentatywne, ponieważ kobiety alkoholiczki potrafią lepiej i dłużej ukrywać swój problem. Dodatkowo w większym stopniu dotyka je wstyd i społeczny osąd.

Alkoholowe zawody

Istnieją zawody, których wykonawcy są bardziej narażeni na uzależnienie. Badacze zauważyli, że bardziej narażone są osoby, które pracują powyżej 48 godzin tygodniowo, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najbardziej narażone na uzależnienie są takie zawody, jak: artyści i dziennikarze (21,5% tej grupy nadużywa alkoholu), robotnicy (13,8%) oraz lekarze (12,6%). Na drugim biegunie zawodów, które piją najmniej, znajdują się m.in.: nauczyciele, prawnicy, obsługa biurowa, pielęgniarki, sprzątaczki, urzędnicy, żołnierze. W środku stawki znajdują się kelnerzy, informatycy, kierowcy, projektanci, finansiści.

Dodaj komentarz