Terapia nie tylko dla alkoholika. Ważne jest wsparcie dla jego rodziny

Terapia antyalkoholowa osoby uzależnionej jest podstawową metodą leczenia. Pozwala na uwolnienie z potrzeby zagłuszania problemów używkami i na wyuczenie zdrowych reakcji.

Terapia dla alkoholika

Terapia dla alkoholików zakłada terapię indywidualną, grupową, warsztaty pracy nad sobą, w razie potrzeby również farmakoterapię. Jednak to wszystko powinno być wsparte pomocą najbliższego otoczenia. Dlatego terapii powinni się poddać również najbliżsi chorego. Alkoholizm osoby bliskiej prowadzi do często niemożliwych do naprawienia szkód w relacjach, dlatego warto, aby psycholog pomógł w odbudowie relacji i więzi. Terapia antyalkoholowa powinna dotyczyć rodzin chorych także dlatego, aby one uświadomiły sobie powagę problemu i zdały sprawę, że również są w grupie ryzyka. Szczególnie dzieci alkoholików są narażone na podjęcie destrukcyjnego nałogu, ponieważ przez wiele lat przyglądały się negatywnym wzorcom i w dorosłym życiu mogą nie umieć inaczej rozwiązywać problemów.

Terapia leczenia alkoholizmu

Osoby współuzależnione również powinny mieć wiedzę o procesie uzależniania się i zdrowienia. Powszechna wiedza jest zazwyczaj niewystarczająca, aby pomóc osobie chorej w utrzymaniu abstynencji. Dlatego potrzebna jest fachowa pomoc i wiedza, aby nie zniszczyć trudu, który chory podjął. Terapia dla alkoholików wymaga od nich bardzo dużo pracy, jednak chory wciąż jest bardzo niepewny i niestabilny, dlatego odpowiednie wsparcie jest konieczne w dochodzeniu do pełni zdrowia.

Jak pomóc choremu i sobie?

Terapia dla alkoholika i jego najbliższych opiera się w dużym stopniu na psychoterapii pozwalającej na uświadomieniu sobie negatywnych skutków picia. Chory i najbliżsi dowiedzą się z niej, jakie są mechanizmy uzależniania się oraz jak skutecznie wspomagać chorego w wychodzeniu z nałogu, a także jak samemu nie popaść we współuzależnienie. Terapia leczenia alkoholizmu nie jest niestety sprawą prostą, zabiera dużo czasu i wysiłków. Trzeba być również przygotowanym na czasowe porażki i upadki, ale trzeba ciągle podejmować trud na nowo, aby pomóc choremu.

Dodaj komentarz