Alkoholizm to choroba
śmiertelna i przewlekła

Zapoznaj się z informacjami na temat alkoholizmu - objawy, typologia, sposoby leczenia, ośrodki terapii. Nie pozostawaj obojętny jeżeli ktoś z Twojego otoczenia ma problem alkoholowy.

alkoholizm leczenie, leczenie alkoholizmu, terapia uzależnień, terapia alkoholowa

Mitingi AA - ruch Anonimowych Alkoholików

Historia ruchu AA sięga lat trzydziestych XX wieku. Za inicjatorów uznaje się dwóch alkoholików ze Stanów Zjednoczonych, którzy próbowali różnych metod wyjścia z nałogu, lecz dopiero szczere rozmowy ze sobą i wzajemne wsparcie okazało się być najbardziej skutecznym sposobem na przerwanie uzależnienia. Tak właśnie powstała terapia AA, która rozprzestrzeniała się po całym świecie. Do Polski dotarła w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Terapia alkoholizmu. Sposób na lepsze jutro

Terapia alkoholizmu pod postacią uczestniczenia w różnych grupach wsparcia jest powszechnie uznawanym elementem leczenia. Grupy AA opierają się na spotkaniach alkoholików- tak zwanych mitingach AA - którzy wzajemnie wymieniają się swoimi doświadczeniami i utwierdzają w przekonaniu, jak ważne jest zaprzestanie picia i wytrwanie w abstynencji. Nie jest to organizacja rządowa - udział w mitingach jest bezpłatny i dobrowolny.

Terapia AA – program 12 kroków

Założyciele wspólnoty AA opracowali Program 12 kroków, który funkcjonuje od bardzo dawna do dziś, mimo tego, że przechodzi różne modyfikacje. To działania, które mają na celu osiągnięcie, utrzymanie i trwanie w trzeźwości. Kroki programu odnoszą się do:mitingi aa, mityngi aa, mityng aa, miting aa

 • uznania swojej słabości wobec nałogu,
 • uznania istnienia siły wyższej, która może z nałogu wyprowadzić,
 • oddanie się opiece Boga,
 • dokonania obrachunku moralnego swojego życia,
 • przyznania się przed innymi do swoich błędów,
 • podjęcia gotowości do tego, aby Bóg wyzwolił z wad,
 • skierowania próśb do Boga, aby wyrównał wszelkie braki,
 • sporządzenia listy osób, które doznali od nas krzywdy,
 • zadośćuczynienia krzywd wyrządzonym osobom z listy,
 • pogłębiania przyznania się do błędów,
 • dokonywania przemiany duchowej poprzez zacieśnienie więzi z Bogiem,
 • doznania ozdrowienia i niesienie pomocy innym alkoholikom na podstawie 12 kroków.

Etap leczenia alkoholizmu – osiąganie satysfakcji i sukcesu

Leczenie uzależnienia polega na przejściu przez kilka różnych etapów. Nie należy rezygnować z żadnego z nich, aby osiągnąć pełen sukces. Mitingi AA stanowią uzupełnienie terapii, wsparcie dla alkoholików oraz możliwość niesienia pomocy innym.

Dziękujemy za wizytę. Jeżeli potrzebujesz pomocy - nie czekaj! Skontaktuj się z profesjonalną placówką!