Alkoholizm to choroba
śmiertelna i przewlekła

Zapoznaj się z informacjami na temat alkoholizmu - objawy, typologia, sposoby leczenia, ośrodki terapii. Nie pozostawaj obojętny jeżeli ktoś z Twojego otoczenia ma problem alkoholowy.

alkoholizm leczenie, leczenie alkoholizmu, terapia uzależnień, terapia alkoholowa

Prywatny odwyk alkoholowy

Terapia odwykowa alkoholowa jest procesem. Trwa minimum cztery tygodnie. Należy dodać, iż podjęcie leczenia jest jedynym sposobem na wyjście z nałogu. Jest więc to stawka, o którą warto powalczyć. W Polsce podjęcie terapii jet dobrowolne. Chory musi wyrazić chęć odjęcia leczenia.

W sytuacjach, gdy nie wyraża takiej woli a jego alkoholizm silnie zaburza życie jego i najbliższych, rodzina może wnieść wniosek do sądu o przymusowe leczenie. Jeżeli są d uzna, że są ku temu przesłanki, wyda wyrok, w którym nakaże alkoholikowi podjęcie leczenia w specjalistycznym ośrodku - prywatny odwyk alkoholowy.

Terapia dla alkoholików w prywatnym ośrodku odwykowym

odwyk alkoholowy, prywatny odwyk alkoholowy, odwyk dla alkoholikówSkuteczność terapii odwykowej jest wysoka. Stosowanie się do zaleceń terapeuty, systematyczne uczestnictwo w mityngach oraz świadomość istoty pozostania w trzeźwości są gwarancją sukcesu. Dużą skuteczność mają szczególnie terapie zamknięte. Zarówno terapia odwykowa dla alkoholików grupowa, jak i indywidualna jest ważnym elementem leczenia. Niekiedy, w zależności od sytuacji zdrowotnej pacjenta, podejmuje się tez leczenie farmakologiczne.

Abstynencja - wynikiem terapii

Terapia przekazuje choremu wiedzę na temat uzależnienia oraz kształtuje jego motywację do pozostania w trzeźwości. Pacjent jest pod opieką medyczną i psychologiczną. Alkoholik jest alkoholikiem przez całe życie. Terapia doprowadza do abstynencji alkoholowej. Jednak uzależnienie jest tak specyficznym zjawiskiem, że choćby incydentalny powrót do alkoholu, może przekreślić osiągnięte rezultaty.

Jak przejść przez odwyk?

Przejście przez terapię może spotkać się z kryzysem, buntem lub chęcią przerwania. Jednak rolą terapeuty jest zmotywowanie do wytrwania w leczeniu podczas prywatnego odwyku alkoholowego. Odpowiednie wsparcie psychologiczne oraz osób bliskich jest ważnym elementem terapii. Chory musi mieć świadomość, że będzie miał do czego wracać po odwyku.

Dziękujemy za wizytę. Jeżeli potrzebujesz pomocy - nie czekaj! Skontaktuj się z profesjonalną placówką!